Korrekt fej

FEJ: mesocephalic típusú, masszív és eros, éles, erőteljes szögek nélküli. Profiljának felső vonala konkáv-konvex jelleget mutat: konvex a koponya rész a rágóizmok kiemelkedése és a tarkó izomzata miatt; és enyhén konkáv az arcorri rész.  A fej és a nyak találkozása jól izmolt.

Mesocephalikus t: a fej mérete nem aránytalanul nagy a testhez képest, arcorri és koponya rész 1:1 arányú, ennek köszönhető az arányosság.

Koponyai rész:

Koponya: kompakt, elölről hátrafelé boltozatos, konvex. Járomcsonti része koponyából  enyhén kiemelkedő, halántéki izomzat nem túlfejlett. Nyakszirti csontozat nem túl kiemelkedő az erős izomzati fedettségnek köszönhetően.  Koponya középvonalán enyhe bemélyedés figyelhető meg.

Stop: enyhén definiált, a konvex koponyai rész és az enyhén konkáx arcorri régió miatt.  Oldalról határozott profilt mutat a határozott szemöldöki rész miatt.

A gyenge stop, valamint a kiemelkedő szemöldök nélküli stop gyenge, nem kívánatos fejtípust eredményez

Arcorri rész:
Koponyával egvezo hosszúságú.

Orr:
Nagy méretű, feketén pigmentált. Enyhén felfele ívelő, a pofa konkáv profillal végzodő. Oldalról függoleges, egyenes vonalakkal határolható, mely egybeesik az arcüreg széleivel vagy attól enyhe szögben eltérő.

A csak kissé pigmentált orr súlyos hiba, a pigment nélküli orr tenyésztésbol kizáró ok.
Pofa: erős, kicsit hosszabb mint szélesebb, szélessége jól fejlett. Felső vonala enyhén konkáv, mely jellegzetessége az argentin dognak.

Ajkak: közepesen vastag, rövidek és szorosan elhelyezkedők, szabad szájszélekkel, melyeken fekete pigmentáció kívánatos.

Az ajkak szabadok, ám a lógó ajkak súlyos hibának számítanak.
Állkapocs/Fogazat: állkapocs izmos, funkciónak megfelelő; fölül- és alulharapás nem elfogadott Fogak nagyok, tiszták, állkapocsba jól illeszkedok, egy sorban elhelyezkedők. Maximális harapóerőt biztosítanak. Komplett fogazat a kívánatos, homogén fogazat az előnyt élvező. A harapás tét, habár az ollós is elfogadott.
Kiemelt figyelmet igénylenek a fogak és az állkapocs. A kicsi, gyenge, sérült fogak valamint a hiányos fogazat súlyos hibának minősülnek. Az alul- és felülharapás kiállításon kizáró tényező. Az eredeti FCI standard szerint előnyösebb a tétre harapás a funkcionalitás miatt, bár a tenyésztok többsége az ollós harapást részesíti elonyben. Tétre harapás esetén a fogak gyorsabban kopnak.
Orca: nagy, relatív lapos, redoktol és éles ívektől mentes, vastag bőrrel borított.

Szemek: :  Sötét, mogyoróbarna színűek, ideális esetben feketén pigmentált bőrrel körülvettek, ám a bőr pigmentációjának hiánya nem tekinthető hibának. Mandula alakúak, közepesen magasan elhelyezkedőek, a szemek közötti távolság mindenképpen nagy. Összességében életteli, éber a tekintet, ezzel egyidőben kifejezetten határozott főként kanok esetében.

Szemszín tekintetében a standard világosan fogalmaz: a sötét és mogyoróbarna színű szemek egyaránt elfogadottak. Világoskék vagy különböző színű szemek tenyésztésből kizáró hibának minősülnek.

 

Fülek:   Magasan és oldalról tűzöttek, a koponya szélén elhelyezkedők. Funkcionálitás miatt vágottak, háromszög alakúak, hosszuk az eredeti fül 50%-át nem meghaladóak.
A természetes fülek közepes hosszúságúak, vastagok, laposak, végük köríves. Finom szőrrel borítottak, mely kicsit rövidebb mint a test egyéb tájain. Apró foltok lehetnek rajta, ez nem büntetendő. Alaphelyzetben lelógóak, takarván az orca hátsó részét. Amennyiben a kutya figyel, félig felállóak.

 

Írta: Jadranko Terzic,  dogocentral.com

Fordította: Szikszai Katalin